Văn hóa doanh nghiệp – Công ty INLEN

Văn HoáVăn hoá doanh nghiệp là một trong những “khái niệm” tương đối khó hiểu trong Quản trị – Kinh doanh.
Có những nhà quản lý bỏ công nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp nhiều năm, và mong muốn am hiểu một cách tường tận để hy vọng vận dụng vào doanh nghiệp của mình, nhưng trên thực tế có thể không đáp ứng được vì đôi khi hiểu văn hoá doanh nghiệp chưa đầy đủ và tường tận nên khi vận dụng bị lệch lạc.
Văn hoá doanh nghiệp cho dù khó hiểu như thế nào đi chăng nữa, thì những người quản lý doanh nghiệp cũng phải hiểu cho bằng được một cách thấu đáo để có thể hình thành cho doanh nghiệp của mình một môi trường văn hoá. Bởi vì chính nó đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc quản trị một doanh nghiệp.

Nguồn: https://nhahangchay.org

Xem thêm bài viết khác: https://nhahangchay.org/van-hoa/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *