Vấn đề “hậu duệ” – nhìn từ góc độ văn hóa chính trị – Bài 3: “Quét cầu thang” cần “bàn tay sạch”

Văn HoáBài 3: “Quét cầu thang” cần “bàn tay sạch” (Tiếp theo và hết)
QĐND – Khắc phục vấn đề “hậu duệ” trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội, đòi hỏi cần có hệ thống giải pháp đồng bộ mà trong một bài viết chắc chắn không đề cập ngọn ngành mọi nhẽ được. Bài viết này xin kiến nghị một khâu then chốt và một giải pháp mang tính đột phá…

Âu Lạc – Kênh thông tin chính thống về chính trị, quốc phòng, an ninh…
Click ĐĂNG KÝ, LIKE để nhận video mới nhất của Âu Lạc.
– Youtube Âu Lạc:
– Facebook:
– Twitter:

Nguồn: https://nhahangchay.org

Xem thêm bài viết khác: https://nhahangchay.org/van-hoa/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *