Tiếng anh ngành Kinh doanh – Thương mại | Bài 5 Gặp gỡ lần đầu – văn hóa làm quen

Văn HoáTiếng anh ngành Kinh doanh – Thương mại | Bài 5 Gặp gỡ lần đầu – văn hóa làm quen
Học cách mở đầu khi tự giới thiệu, đáp lại khi người khác giới thiệu cũng như cách bắt tay khi làm quen.
Bạn sẽ biết phải mở đầu như thế nào khi tự giới thiệu và một số cách đáp lại khi người khác tự giới thiệu để tránh bị nhàm chán.

Ngoài ra, bạn cũng sẽ tập nói những câu lịch sự bằng tiếng Anh khi cần nhờ ai làm gì hay khi bạn đề nghị giúp đỡ ai chuyện gì đó mà không bị nhầm thành một mệnh lệnh.

Bạn cũng sẽ biết thế nào là một cái bắt tay thân thiện và tại sao người Úc quen dùng tên gọi thôi.
rọn bộ 26 bài hướng dẫn cách giao tiếp trong môi trường công sở và các doanh nghiệp, hợp tác với các đối tác kinh doanh nước ngoài.
Bài 1 – Giới thiệu nhân viên – tự giới thiệu về bản thân cũng như cách xưng hô giữa đồng nghiệp trong công sở
Bài 2 – Giới thiệu nhân viên – chức danh thông thường, bắt chuyện với đối tác thương mại
Bài 3 – Nói chuyện qua điện thoại – giới thiệu năm câu nói cấm kỵ khi giao tiếp qua điện thoại về chuyện làm ăn.
Bài 4 – Nói chuyện qua điện thoại – bàn chuyện công việc giao tiếp thương mại
Bài 5 – Gặp gỡ lần đầu – văn hóa làm quen tự giới thiệu, đáp lại khi người khác giới thiệu
Bài 6 – Gặp gỡ lần đầu – bày tỏ sự đồng tình và một số câu để kết thúc cuộc nói chuyện.
Bài 7 – Xúc tiến công việc cách thay đổi đề tài khi nói chuyện và đáp lại
Bài 8 – Gặp mặt cách diễn tả khi giới thiệu người khác và trình bày một kế hoạch hành động.
Bài 9 – Bàn chuyện kinh doanh – nêu vấn đề hỏi khách hàng xem họ cần gì
Bài 10 – Bàn chuyện kinh doanh – chấp nhận và từ chối Cách đưa ra đề nghị xúc tiến một cuộc họp chính thức và từ chối hay chấp nhận
Bài 11 – Hội họp – mở đầu cuộc họp cách tổ chức cuộc họp cũng như các mẫu câu tóm tắt lại điều người khác vừa nói.
Bài 12 – Hội họp – diễn biến cuộc họp
Bài 13 – Thuyết trình – chuẩn bị và giới thiệu một bài thuyết trình
Bài 14 – Thuyết trình – kết thúc một tiểu mục Cách giải thích khi gặp trục trặc trong khi thuyết trình
Bài 15 – Thuyết trình – Cách trình bày và diễn giải số liệu, thông số trên biểu đồ trong thuyết trình kinh doanh.
Bài 16 – Thuyết trình – kết luận và trả lời câu hỏi Ứng phó trong phần hỏi đáp cuối buổi thuyết trình.
Bài 17 – Thương lượng – chuẩn bị và sắp xếp điểm gặp gỡ và phổ biến chi tiết cần thương lượng.
Bài 18 – Thương lượng – làm sáng tỏ vấn đề hương lượng một cách cởi mở và hiệu quả.
Bài 19 – Thương lượng – bất đồng quan điểm, Nghệ thuật mặc cả hay thương lượng và một số cách nói khi chấp nhận hay không chấp nhận đề nghị.
Bài 20 – Thương lượng – giải quyết mâu thuẫn tìm hiểu cách kết thúc cuộc thương lượng.
Bài 21 – Than phiền và sự cố – báo tin không vui Xử lý khi đơn đặt hàng hay thanh toán bị trì hoãn cũng như cách thông báo và phản ứng trước tin xấu.
Bài 22 – Than phiền và sự cố – đề nghị giải pháp cứu vãn một tình thế không hay xảy ra và cách đưa ra một giải pháp dung hòa có giá trị.
Bài 23 – Ăn mừng – mời đối tác đi dùng bữa tối và văn hóa trong nhà hàng.
Bài 24 – Ăn mừng – văn hóa chúc mừng và thanh toán bữa ăn.
Bài 25 – Tại sân bay – đăng ký lên máy bay, Các thủ tục chuẩn bị trước khi lên máy bay và xử lý những sự cố tại phi trường.
Bài 26 – Tại sân bay – Chào tạm biệt trước khi lên đường và những bí quyết trong kinh doanh với đối tác phương Tây.

Nguồn: https://nhahangchay.org

Xem thêm bài viết khác: https://nhahangchay.org/van-hoa/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *