GUITAR. ARPEGIO CƠ BẢN BÀI 5. Dương Kim Dũng

Âm NhạcPhương Pháp Tốt Thay Đổi Kỹ Năng Của Bạn !

LỚP GUITAR CLASSIC-FLAMENCO- MODERN

Giảng Viên-Nhạc Sỹ Dương kim Dũng

1/ Lớp Guitar Live Stream, Skype.

Chương trình bao gồm Classic-Flamenco-Modern Guitar.

– Tất cả các điệu nhạc phổ thông: Slow rock, Cha cha cha, Slow surf, Bebop, Rumba Flamenco, Boston, Disco, Tango, Twist… sẽ được đệm với kỹ thuật Classic và Flamenco rất phong phú, hấp dẫn, chuyên nghiệp.
– Nhạc lý cơ bản: Cấu tạo hợp âm, âm giai, đặt hợp âm cho bài nhạc, viết chuyển điệu …
– Viết phần đệm cho bài nhạc: intro, cadenza, ending…
– Luyện nghe: Xác định nhịp, điệu, điệu tính, giọng…

a) Lớp online, Admin sẽ gởi bài học qua gmail của các bạn, bất kỳ lúc nào các bạn cũng dễ dàng luyện tập tại nhà.

b) Lớp cá nhân tại nhà hoặc qua skype:
c) Lớp luyện thi vào Nhạc Viện, khoa Guitar

**Nhận học viên đầu mỗi tháng

N.S DƯƠNG KIM DŨNG
*Cựu Phó Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ Guitar Hữu Nghị Việt Nam-Tây Ban Nha.
*Cựu Trưởng Bộ Môn Guitar Nhạc Viện
—————-
Good Methods Change Your Skill !

CLASSIC GUITAR CLASSIC-FLAMENCO- MODERN

Lecturer-Musician Frederic Duong kim Dung

1 / Guitar Live Stream, Skype class.

The program includes Classic-Flamenco-Modern Guitar.

– All popular music: Slow rock, Cha cha cha, Slow surf, Bebop, Rumba Flamenco, Boston, Disco, Tango, Twist … will be accompanied by Classic and Flamenco techniques very rich, attractive, profession.
– Basic music theory: Composition of chords, scales, chords set for music tracks, melody writing …
– Write accompaniment for tracks: intro, cadenza, ending …
– Listening: Determining rhythm, rhythm, tone, voice …

a) Online class, Admin will send lessons via your gmail, anytime you can easily practice at home.

b) Individual class at home or via skype. Direct learning between teachers and students.
c) Exam preparation course for Conservatory of Music, Guitar major.

** Get first class students every month.

N.S DUONG KIM DUNG
* Former Vice President of Vietnam-Spain Friendship Guitar Club.
* Former Head of Guitar Department of Saigon Conservatory of Music.

Nguồn: https://nhahangchay.org

Xem thêm bài viết khác: https://nhahangchay.org/am-nhac/

2 thoughts on “GUITAR. ARPEGIO CƠ BẢN BÀI 5. Dương Kim Dũng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *