FBNC – Có nên mở tiết đọc sách chính khóa trong nhà trường?

Văn HoáThực trạng giới trẻ nói chung và học sinh trong các nhà trường phổ thông nói không với sách đang là vấn đề cần phải có giải pháp thay đổi. Tại hội thảo Phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức mới đây, một số ý kiến cho rằng Bộ Giáo dục Đào tạo cần có chỉ đạo chính thống để các nhà trường chủ động sắp xếp giờ đọc sách cho học sinh, kiên quyết trong các giải pháp nhằm thúc đẩy việc học sinh đọc sách như một nhiệm vụ bắt buộc. Đây có phải là một giải pháp hiệu quả hay chỉ là một biện pháp tình thế và mang tính hình thức?

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV
tv.zing.vn/tintucfbnc

Nguồn: https://nhahangchay.org

Xem thêm bài viết khác: https://nhahangchay.org/van-hoa/

1 thought on “FBNC – Có nên mở tiết đọc sách chính khóa trong nhà trường?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *