ECK교육_Văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc preview

Văn HoáVăn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc

▶ Giới thiệu khóa học
– Khóa học giúp tìm hiểu về doanh nghiệp Hàn Quốc cũng như văn hóa cần biết khi tìm việc làm ở Hàn Quốc
– Bài giảng về văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc, những điều cần phải biết ngoài năng lực và các kinh nghiệm công việc liên quan để tìm việc
– Thời gian tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc chứa đựng tính cách của người Hàn Quốc

▶ Đối tượng học
– Người học quan tâm nhiều đến Hàn Quốc
– Người Việt Nam đang làm việc trong công ty Hàn Quốc, người Việt Nam đang chuẩn bị tìm việc trong công ty Hàn Quốc
– Doanh nghiệp Việt Nam đang cung cấp các loại dịch vụ cho đối tượng doanh nghiệp Hàn Quốc cũng như doanh nghiệp Việt Nam đang xem xét đến việc hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc

▶ Mục tiêu khóa học
– Tìm hiểu đặc trưng văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc thông qua kinh nghiệm thực tế của giảng viên
– Vận dụng tài liệu tham khảo đa dạng, tăng cường sự hiểu biết và sự thú vị
– Thông qua sự hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc, giúp tăng cường khả năng thích nghi và nâng cao hiệu quả công việc.

Nguồn: https://nhahangchay.org

Xem thêm bài viết khác: https://nhahangchay.org/van-hoa/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *