Biến đổi văn hóa – xã hội ở khu vực đô thị trong quá trình toàn cầu hóa và hiện đại hóa

Văn HoáTrường ĐHKHX&NV, ĐHQGHN phối hợp với Viện Nghiên cứu Xã hội và Văn hóa Đại học Tây Sydney tổ chức hội thảo quốc tế về chủ đề Biến đổi văn hóa – xã hội ở khu vực đô thị trong quá trình toàn cầu hòa và hiện đại hóa. Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/3/2015.
Với mục đích không chỉ tạo ra một diễn đàn khoa học, để các học giả từ các quốc gia khác nhau có thể chia sẻ kết quả nghiên cứu và những cách tiếp cận mới về chủ đề biến đổi đô thị ở Việt Nam và châu Á. Hội thảo còn góp phần nhận diện, phân tích và thảo luận toàn diện hơn các cơ hội, tiềm năng cũng như các giải pháp thúc đẩy hợp tác nghiên cứu liên ngành về biến đổi đô thị và các vấn đề liên quan đến ngành KHXH&NV .
Hội thảo đã thu hút được hơn 50 báo cáo có chất lượng của các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế.

Nguồn: https://nhahangchay.org

Xem thêm bài viết khác: https://nhahangchay.org/van-hoa/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *