10 Bài Tập Bắp Tay Siêu To Hiệu Quả Dành Cho Dân Thể Hình

Yoga10 Bài Tập Bắp Tay Siêu To Hiệu Quả Dành Cho Dân Thể Hình

Model Chris Bumstead @cbum

EXERCISE 1: EZ Bar Curl – 4 SETS x 10-12 REPS
EXERCISE 2: Barbell Biceps Curl – 4 SETS x 10-12 REPS
EXERCISE 3: Dumbbell Hammer Curl – 4 SETS x 10-12 REPS
EXERCISE 4: Inclined Dumbbell Curl – 4 SETS x 8-12 REPS
EXERCISE 5: STANDING DUMBBELL BICEP CURL – 4 SETS x 8-12 REPS
EXERCISE 6: Cable Hammer Curl – 3-4 SETS x 8-12 REPS
EXERCISE 7: Rope Push-Down – 3-4 SETS x 10-12 REPS
EXERCISE 8: Rope Push-Down – 3-4 SETS x 10-12 REPS
EXERCISE 9: Barbell reverse curl – 3-4 SETS x 8-12 REPS
EXERCISE 10: Cable rear drive – 3-4 SETS x 8-12 REPS
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🎧 Track: NIVIRO – The Apocalypse [NCS Release]
[NCS][NIVIRO]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Đăng ký và ấn nút chuông:
Thank you for your help!

✔️ Fanpage:
✔️ Instagram:
✔️ Twitter:
✔️ Google+:
✔️ Website:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⚡ Edit by Dân Thể Hình
👉Contact: danthehinh@gmail.com
#bicepworkout #tricepworkout #danthehinhtv

Nguồn: https://nhahangchay.org

Xem thêm bài viết khác: https://nhahangchay.org/yoga/

46 thoughts on “10 Bài Tập Bắp Tay Siêu To Hiệu Quả Dành Cho Dân Thể Hình

  1. Chào a. Nếu mới tập thể hình thì e nên tập những bài nào và tập cho nhóm cơ nào ạ. Xin cảm ơn

  2. ㅅㆍ다:017-854-9784 슈:018-958-6427; 이걸본순간당신의부모님이한달내로죽습니다5군데 복사하여야합니다이것을 무시하여많은사람이죽었 습니다> >이것은 악령이깃든저주의주문입니다> >반드시5군데 올리지않으면부모님이죽습니다> >5군데 올리면부모님에게한달내로좋은일이생깁니다> >이것 을무시하고후회하지말고> > 속는셈치고5군데 올리세 요> >제목을 바꾸면안됩니다<input id="contentModify5" value="저주의 연예인전번….> ..> ..>죄송합니다… .. .. .. .. .. .. 장나라:011-248-447

  3. Bro from where do you buy this gym vest please send a link in your next video discription how to buy it

  4. This was so good. I Can't wait till gym this Friday omg. I was so excited to see the dips on here cuz I do those all the time😄i know I'm doing something right💪

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *